Untitled Document
Untitled Document
1
Untitled Document

 

เอกสารสำหรับใช้เป็นแนวทางดำเนินงานปี2558

สรุปแนวทางการประเมินตามตัวชี้วัดทันตสุขภาพปี2558 (3 เมย.2558)

 

เอกสารสำหรับใช้เป็นแนวทางดำเนินงานปี2557

ตัวชี้วัดเขต 9 ทันตสาธารณสุข จาก 21-43 แฟ้มไฟล์ ปี 2557 คลิกที่นี่

โปรแกรม DentQ

สำหรับ รพ. ใช้บันทึกผลงานและการรอคิวงานบริการฟันเทียมและตรวจสุขภาพช่องปาก วัยทำงาน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ร่วมกับ NCDในปี 2557   คลิ้กที่นี่

การบันทึกให้login แลัว บันทึกข้อมูลได้เลย


ผลงานฟันเทียมสิทธิ UC 60 ปี ขึ้นไป รายจังหวัด ( 1 เมย. 56 - 17 ม.ค.57)
  จังหวัด จำนวน (ราย) เป้าหมาย ร้อยละ
30 นครราชสีมา 1,307 1,865 70.1
31 บุรีรัมย์ 562 1,020 55.1
32 สุรินทร์ 387 890 43.5
36 ชัยภูมิ 702 725 96.8
รวม 2,958 4,500 65.7

ข้อมูลตั้งต้น ผลงาน Sealant และ ตรวจฟันเด็กป1 ตั้งแต่ พค.-พย.2556

นครราชสีมา    บุรีรัมย์    สุรินทร์    ชัยภูมิ 

 

Webboard Comment !!

Comment รายงาน ตรวจฟันเด็กป1ที่กระทู้นี้ (448วัน)

สุวิทย์ คงโพธิ์น้อย Senior Programmer สสจ.ชัยภูมิ (1 ตค 2556)

ผลงานระดับเขต

(1 ตค.2555-30กย.2556)
  ตัวชี้วัด2556 เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 ป1ได้รับการตรวจฟันร้อยละ 85 80,637 57,524 71.3
2 เด็ก ป1 ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันร้อยละ 40 80,637 42,358 52.5

ผลงานแยกรายจังหวัด

จังหวัด
 เป้าหมาย ตรวจฟัน ป1 ร้อยละ Sealant ป1 ร้อยละ
นครราชสีมา 32,078 23,312 72.7 15,604 48.6
สุรินทร์ 16,745 10,787 64.4 8,994 53.7
บุรีรัมย์ 19,628 14,744 75.1 11,164 56.9
ชัยภูมิ 12,186 8,681 71.2 6,596 54.1
*ข้อมูลผลงาน คำนวณ ณ ปัจจุบันที่เรียกดู

 

ผลงานระดับเขต (last update 22/09/2556)

  ตัวชี้วัด2556 เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 ร้อยละการให้บริการฟันเทียมคนไข้ UC กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 4,444 2,943 66.22

 

ผลงานแยกรายจังหวัด

  จังหวัดเป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
3000-นครราชสีมา 1,565 1287 82.24
3100-บุรีรัมย์ 1,032 611 59.21
3200-สุรินทร์ 985 367 37.26
3600-ชัยภูมิ 862 678 78.65

*หมายเหตุ ผลงานจาก website รายงานผลงานฟันเทียม2556 สปสช

ผลงานระดับเขต

  ตัวชี้วัด2556 เป้าหมาย ผลงาน
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) มีปัญหาฟันน้ำนมผุ (ไม่เกิน 57) 57 57.06

ผลงานแยกรายจังหวัด

  จังหวัด เป้าหมาย ผลงาน
นครราชสีมา 57 64.5
บุรีรัมย์ 57 54.7
สุรินทร์ 57 56.8
ชัยภูมิ 57 52.2
*หมายเหตุ ผลงานจากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพครั้งที่ 3 เขตนครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2555

end