1
Untitled Document

โปรแกรมตรวจสอบ21 แฟ้มไฟล์ด้วยตนเอง สามารถทำรายงานทันตะ กระทรวงได้

จะดีไหมที่เราสามารถทำรายงานและตรวจสอบข้อมูลคนไข้ทันตกรรมจาก 21 แฟ้มที่เราส่งไปให้จังหวัด กระทรวง ได้ด้วยตนเอง

OP-PP2010 เป็นโปรแกรมที่จัดทำโดย คุณรังสรรค์ ศรีภิรมย์ จาก สปสช.เขตอุดรธานี   ใน Version 2557นี้ มีการเพิ่มรายงานทันตกรรม และ แพทย์แผนไทย

อยากให้ลองใช้กันดูนะครับ ใช้ไม่ยาก ขั้นแรก Unzip file op_pp_2010.rar แล้วจะได้ 2 File

1.ให้เริ่มติดตั้งโดยใช้ file ที่1 คือ file Setup และกำหนดให้โปรแกรมไปไว้ที่ drive C: จะได้ Folder OP-PP2010

2.จากนั้น ให้ Update ให้เป็น version 2557 โดย ดับเบิ้ลคลิ้กที่ file ที่ 2 คือ File นามสกุล exe เมื่อ update แล้ว เข้าไปที่ Folder OP-PP2010 เพื่อเรียกใช้โปรแกรมได้เลยครับ

สำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม ให้ดูเป็นแนวทางจาก link นี้ ได้ครับเป็น version เก่า     

  ของใหม่มีเมนู รายงานทันตะเพิ่มเข้ามาไม่มีคู่มือ แต่น่าจะลองใช้ดูเองได้  โดย ใช้งานหลังจาก ดำเนินการรับข้อมูลเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

downloadโปรแกรม ได้เลยที่ Link นี้(rar file)

ทพ.นิติโชติ นิลกำแหง   17 มค 2557