1
Untitled Document

1. ผลงาน ตรวจฟัน 01/05/2556 - 30/10/2556 จังหวัด นครราชสีมา

2. ผลงาน Sealant 01/05/2556 - 30/10/2556 จังหวัด นครราชสีมา

โปรแกรม SealantTools

สำหรับ หน่วยบริการที่มีปัญหาส่งออกแล้ว ข้อมูลไม่เข้าระบบ สาเหตุเกิดจากไม่ได้ ระบุ รหัส 5 หลัก ของ รพ. ตั้งแต่แรกเริ่มใช้งานโปรแกรม โปรแกรมจะ ใช้รหัส 0 แทนจะทำให้ ส่งออกแล้วผลงานไม่นับเข้าใน หน่วยบริการ การทำงานของ SealantTools จะไปปรับรหัส 5 หลักหน่วยบริการในฐานของมูลในเครื่องให้ทุก Record และ เปลี่ยน สถานะการส่งออกเป็น 0 ทำให้โปรแกรมสามารถ ส่งออกเป็น CSV ใหม่ได้ทั้งหมด

Downloads :Selanttools.exe( download แล้ว นำไป ไว้ใน folder sealant2556 แล้วเรียกใช้ได้เลย)

สุวิทย์ คงโพธิ์น้อย Senior Programmer สสจ.ชัยภูมิ


โปรแกรม sealant2556 ใช้ติดตั้งคู่กับ sealant2555 เดิม
ขั้นตอนดังนี้
1.download file จาก link นี้ sealant2556.zip
2.upzipไว้ที่ drive c:
3.จะได้ folder sealant2556 ให้เข้าไปคลิ้กที่ sealant.exe บางเครื่องซ่อน file ไว้จะเห็นเป็น sealant เฉยๆ
4.เข้าไปเมนูตั้งค่า ตรงนี้สำคัญ แก้ไข รหัส 5 หลัก ของ รพ. และ ชื่อ รพ.ให้เป็นของตัวเอง
5.เลือกเมนู โดยกดปุ่ม convert ข้อมูลเก่าจาก sealant2555 มาใส่ กรณีนี้ต้องมี folder sealant2555  อยู่ในเครื่องเดียวกัน
6.เริ่มการป้อนข้อมูล
7.versionนี้ต่างจาก version ที่แล้วตรงที่ ป้อนรหัสเพิ่มได้มากขึ้น
สภาพฟัน 0 ฟันดี  1 ฟันผุ 8 ฟันยังไม่ขั้น
การรักษา   s sealant       f อุดฟัน

ใช้งานเสร็จแล้ว ส่งออก นำเข้าทำเหมือนเดิม

นำเข้าใน Web ใช้ menu sealant2556

หากมีปัญหา การติดตั้งในเครื่องใหม่ที่ไม่ได้เป็นเครื่องเดียวกับโปรแกรม Sealant2555 ไม่สามารถ Run ได้ เนื่องจากไม่มี dotnt framefork4.0

Download ที่นี่ DotNet FrameWork4.0 ขนาดFile 48 MB