Untitled Document
Untitled Document

Untitled Document

พิมพ์

             ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการนิเทศงานแยกรายอำเภอ ปี 2561

id เขต สปสช จังหวัด ประชากรรวม ประชากรUC งบ
ระดับจังหวัด

งบ
ระดับอำเภอ

1. 01 50 เชียงใหม่ 1,630,790 1,184,137 2,804,959 22,390,747
2. 01 51 ลำพูน 424,577 298,111 730,272 5,829,442
3. 01 52 ลำปาง 698,785 534,583 1,201,910 9,594,318
4. 01 54 แพร่ 414,630 333,669 713,164 5,692,870
5. 01 55 น่าน 425,856 353,964 732,472 5,847,003
6. 01 56 พะเยา 441,699 360,368 759,722 6,064,527
7. 01 57 เชียงราย 1,128,724 910,322 1,941,405 15,497,381
8. 01 58 แม่ฮ่องสอน 232,572 201,529 400,024 3,193,214
9. 02 53 อุตรดิตถ์ 408,929 333,875 703,358 5,614,595
10. 02 63 ตาก 503,166 434,228 865,446 6,908,469
11. 02 64 สุโขทัย 535,491 462,627 921,045 7,352,291
12. 02 65 พิษณุโลก 797,239 630,823 1,371,251 10,946,091
13. 02 67 เพชรบูรณ์ 880,700 756,926 1,514,804 12,092,011
14. 03 18 ชัยนาท 304,491 252,513 523,725 4,180,661
15. 03 60 นครสวรรค์ 979,496 842,998 1,684,733 13,448,480
16. 03 61 อุทัยธานี 291,422 253,994 501,246 4,001,224
17. 03 62 กำแพงเพชร 643,718 551,795 1,107,195 8,838,248
18. 03 66 พิจิตร 484,590 417,237 833,495 6,653,421
19. 04 12 นนทบุรี 1,136,398 668,873 1,954,605 15,602,745
20. 04 13 ปทุมธานี 1,136,569 548,797 1,954,899 15,605,092
21. 04 14 พระนครศรีอยุธยา 983,018 491,010 1,690,791 13,496,837
22. 04 15 อ่างทอง 245,732 195,107 422,659 3,373,900
23. 04 16 ลพบุรี 703,464 489,274 1,209,958 9,658,561
24. 04 17 สิงห์บุรี 200,763 151,035 345,312 2,756,476
25. 04 19 สระบุรี 656,167 429,796 1,128,607 9,009,173
26. 04 26 นครนายก 227,960 166,595 392,091 3,129,891
27. 05 70 ราชบุรี 808,357 630,433 1,390,374 11,098,742
28. 05 71 กาญจนบุรี 777,730 633,415 1,337,696 10,678,233
29. 05 72 สุพรรณบุรี 782,627 668,856 1,346,118 10,745,469
30. 05 73 นครปฐม 904,212 588,514 1,555,245 12,414,831
31. 05 74 สมุทรสาคร 747,734 354,571 1,286,102 10,266,388
32. 05 75 สมุทรสงคราม 174,688 136,194 300,463 2,398,466
33. 05 76 เพชรบุรี 444,970 346,103 765,348 6,109,438
34. 05 77 ประจวบคีรีขันธ์ 509,803 393,329 876,861 6,999,595
35. 06 11 สมุทรปราการ 1,511,703 656,452 2,600,129 20,755,682
36. 06 20 ชลบุรี 1,626,735 878,014 2,797,984 22,335,072
37. 06 21 ระยอง 862,619 489,416 1,483,705 11,843,759
38. 06 22 จันทบุรี 512,305 412,508 881,165 7,033,948
39. 06 23 ตราด 214,899 175,245 369,626 2,950,563
40. 06 24 ฉะเชิงเทรา 725,848 451,368 1,248,459 9,965,893
41. 06 25 ปราจีนบุรี 495,285 315,255 851,890 6,800,263
42. 06 27 สระแก้ว 472,888 400,291 813,367 6,492,752
43. 07 40 ขอนแก่น 1,619,283 1,342,730 2,785,167 22,232,756
44. 07 44 มหาสารคาม 829,541 730,848 1,426,811 11,389,598
45. 07 45 ร้อยเอ็ด 1,122,147 987,449 1,930,093 15,407,078
46. 07 46 กาฬสินธุ์ 850,669 748,253 1,463,151 11,679,685
47. 08 38 บึงกาฬ 341,797 328,716 587,891 4,692,873
48. 08 39 หนองบัวลำภู 436,140 403,466 750,161 5,988,202
49. 08 41 อุดรธานี 1,385,735 1,233,085 2,383,464 19,026,142
50. 08 42 เลย 574,589 513,576 988,293 7,889,107
51. 08 43 หนองคาย 469,998 405,014 808,397 6,453,073
52. 08 47 สกลนคร 981,600 880,832 1,688,352 13,477,368
53. 08 48 นครพนม 613,174 556,075 1,054,659 8,418,879
54. 09 30 นครราชสีมา 2,417,253 1,992,829 4,157,675 33,188,884
55. 09 31 บุรีรัมย์ 1,352,324 1,206,529 2,325,997 18,567,409
56. 09 32 สุรินทร์ 1,185,608 1,059,927 2,039,246 16,278,398
57. 09 36 ชัยภูมิ 974,514 837,080 1,676,164 13,380,077
58. 10 33 ศรีสะเกษ 1,248,203 1,138,499 2,146,909 17,137,827
59. 10 34 อุบลราชธานี 1,611,917 1,420,159 2,772,497 22,131,620
60. 10 35 ยโสธร 466,211 419,255 801,883 6,401,077
61. 10 37 อำนาจเจริญ 330,446 300,186 568,367 4,537,024
62. 10 49 มุกดาหาร 306,898 271,304 527,865 4,213,710
63. 11 80 นครศรีธรรมราช 1,456,637 1,253,163 2,505,416 19,999,626
64. 11 81 กระบี่ 433,705 370,659 745,973 5,954,770
65. 11 82 พังงา 245,917 203,771 422,977 3,376,440
66. 11 83 ภูเก็ต 398,693 240,770 685,752 5,474,055
67. 11 84 สุราษฎร์ธานี 1,032,034 845,589 1,775,098 14,169,827
68. 11 85 ระนอง 164,358 135,225 282,696 2,256,635
69. 11 86 ชุมพร 485,234 406,051 834,602 6,662,263
70. 12 90 สงขลา 1,390,649 1,047,397 2,391,916 19,093,611
71. 12 91 สตูล 287,715 247,984 494,870 3,950,327
72. 12 92 ตรัง 600,984 502,404 1,033,692 8,251,510
73. 12 93 พัทลุง 482,102 392,945 829,215 6,619,260
74. 12 94 ปัตตานี 662,736 593,163 1,139,906 9,099,365
75. 12 95 ยะลา 509,999 441,176 877,198 7,002,286
76. 12 96 นราธิวาส 734,323 662,446 1,263,036 10,082,255
77. 13 10 กรุงเทพฯ 8,291,557 3,588,461 14,261,478 100,000,000
    รวม 0 0 0 0

ข้อมูล ประชากร นำมาจาก รายงานจำนวนประชากรรายอำเภอ สสจ.เป็นผู้กรอกข้อมูล